Oferta

Strona główna » Oferta
CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?

Poznaj naszą ofertę


Należąca do naszej Spółki Wytwórnia posiada w swojej ofercie szeroką gamę mieszanek betonowych. Są to zarówno najprostsze mieszanki stabilizacyjne, betony konstrukcyjne i zaprawy ogólnego przeznaczenia jak też betony o szczególnych własnościach takich jak wodoszczelność, mrozoodporność czy zdolność odwzorowania faktury szalunku (betony architektoniczne).

Z naszej oferty korzystają i budowniczowie obiektów mostowych, turbin wiatrowych i rolnicy budujący szczelne zbiorniki czy płyty obornikowe. Wyprodukowany beton dostarczamy na miejsce budowy. Obsługujemy budowy zlokalizowane w odległości do 70 km od Wytworni. Jeżeli trzeba, wysyłamy wraz z betonem pompę, która poda go na strop czy w inne odległe miejsce.

Uzupełnieniem oferty mieszanek betonowych jest sprzedaż kruszyw budowlanych. Posiadamy w ciągłej sprzedaży piasek płukany o uziarnieniu 0-2 mm oraz żwiry 2-8, 8-16 i 16-32 mm.

NASZE TOWARY

Co oferuje nasza firma?Mieszkanki stabilizacyjne (RM 0.5-1.5, RM 1.5-2.5, RM 2,5-5.0, RM 6-9.0)


Podbudowa z CBGM (C1,5/2, C3/4, C5/6)


Betony towarowe (C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45)


Betony mostowe (C25/30, C30/37, C35/45, C45/50)


Betony posadzkowe (C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45)


Betony wodoszczelne (W6, W8, W10, W12)


Betony architektoniczne (C20/26, C30/37)


Zaprawy murarskie (M10)


Podsypka cementowo-piaskowa (PCP) 1:4


Piasek płukany o uziarnieniu 0 – 2 mm


Żwiry budowlane o uziarnieniu 2 – 8 mm, 8 – 16 mm


Żwiry budowlane o uziarnieniu 16 - 31,5 mm


Asortyment Spełnia wymagania normy
Mieszkanki stabilizacyjne (RM 0.5-1.5, RM 1.5-2.5, RM 2,5-5.0, RM 6-9.0) PN-S-96012:1997
Podbudowa z CBGM (C1,5/2, C3/4, C5/6) WT-5:2010
Chudy beton (B 7,5, C 8/10) PN-B-06250:1988
Betony towarowe (C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45) PN-EN 206+A1:2016-12, PN-B-06265:2018-10
Betony mostowe (C25/30, C30/37, C35/45, C45/50)
Betony posadzkowe (C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45)
Betony wodoszczelne (W6, W8, W10, W12)
Betony architektoniczne (C20/26, C30/37)

Asortyment Zdjęcia Deklaracja właściwości użytkowych Spełnia wymagania normy
Piasek płukany NOW/1/21
NOW/5/21
PN-EN 12620:2002+A1:2010
PN-EN 13043:2004/AP1:2010
PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 13242+A1:2010
Żwir 2-8 mm NOW/2/21
NOW/6/22
EN 12620:2002+A1:2008
Żwir 8-16 mm NOW/3/21
NOW/7/22
PN-EN 12620:2002+A1:2008
Żwir 16-31,5 mm NOW/4/21 PN-EN 12620:2002+A1:2008
Piasek zasypowy PN-B-02480:1986
Żwir żółty 8-16mm NOW/3/20 PN-EN 12620:2002+A1:2008
Żwir żółty 16-31,5mm NOW/4/20 PN-EN 12620:2002+A1:2008

Masz do nas jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!

(+48) 602 439 405


Skontaktuj się
WYCENA