Oferta

Należąca do naszej Spółki Wytwórnia posiada w swojej ofercie szeroką gamę mieszanek betonowych. Są to zarówno najprostsze mieszanki stabilizacyjne, betony konstrukcyjne i zaprawy ogólnego przeznaczenia jak też betony o szczególnych własnościach takich jak wodoszczelność, mrozoodporność czy zdolność odwzorowania faktury szalunku (betony architektoniczne).

Z naszej oferty korzystają i budowniczowie obiektów mostowych, turbin wiatrowych i rolnicy budujący szczelne zbiorniki czy płyty obornikowe.
Wyprodukowany beton dostarczamy na miejsce wbudowania.
Dzięki posiadanemu sprzętowi jesteśmy w stanie wyprodukować i przewieźć do ok. 1500 m3 na dobę. Obsługujemy budowy zlokalizowane w odległości do 70 km od Wytworni. Jeżeli trzeba, wysyłamy wraz z betonem pompę, która poda go na strop czy w inne odległe miejsce.

Uzupełnieniem oferty mieszanek betonowych jest sprzedaż kruszyw budowlanych. Posiadamy w ciągłej sprzedaży piasek płukany o uziarnieniu 0-2 mm oraz żwiry 2-8, 8-16 i 16-32 mm.
Szybki Kontakt

betoniarnia@beto-novum.pl
62 766 68 84
660 736 034
602 439 405