witamy

Posiadamy zlokalizowaną w Kaliszu wytwórnię mas betonowych, działającą w zespole z kolejowym punktem rozładunkowym oraz składowiskiem kruszyw budowlanych. Oprócz samej wytwórni posiadamy bogaty zestaw sprzętu towarzyszącego.

Produkujemy zarówno betony zwykłe jak i specjalizowane np. posadzkowe, mostowe, architektoniczne, wodoodporne i wodoszczelne itp. Stała współpraca z Wrocławskimi Kopalniami Surowców Mineralnych jako dostawcą kruszyw, gwarantuje stałą wysoką jakość mieszanek.

Obsługę laboratoryjną prowadzi dla nas od lat niezależna firma PPH KOMBUD z Częstochowy, która dokonuje cotygodniowej kontroli produkcji. Dla zapewnienia jednolitej jakości produkcji.
Kierownictwo wytwórni posiada szkolenia, uprawnienia i duże doświadczenie

 

Szybki Kontakt
62 766 68 84
660 736 034
602 439 405