witamy

Posiadamy zlokalizowaną w Kaliszu wytwórnię mas betonowych, działającą w zespole z kolejowym punktem rozładunkowym oraz składowiskiem kruszyw budowlanych. Oprócz samej wytwórni posiadamy bogaty zestaw sprzętu towarzyszącego.

Produkujemy zarówno betony zwykłe jak i specjalizowane np. posadzkowe, mostowe, architektoniczne, wodoodporne i wodoszczelne itp. Stała współpraca z Wrocławskimi Kopalniami Surowców Mineralnych jako dostawcą kruszyw, gwarantuje stałą wysoką jakość mieszanek.

Obsługę laboratoryjną prowadzi dla nas zewnętrzne laboratorium,
które dokonuje kontroli produkcji betonu dla zapewnienia jednolitej jakości produkcji.
Kierownictwo wytwórni posiada szkolenia, uprawnienia i duże doświadczenie

 

Szybki Kontakt

betoniarnia@beto-novum.pl
62 766 68 84
660 736 034
602 439 405